За компанията "Бърза Каса", бързи кредити

"Бърза каса" е нов и специално създаден за българския пазар продукт. "Бърза каса" е собственост на "Фератум България" ЕООД, която е с водещи позиции в Европа, в онлайн предлагането на бързи, потребителски кредити.

Компанията развива тази дейност в много страни на Европейския съюз, като Холандия, Белгия, Дания, Англия, Чехия, Щвеция, Испания, Словакия, Естония, Литва, Латвия, Франция, Норвегия и много други, а също така и в Австралия, Нова Зеландия, Канада, Русия и Турция.

Чрез "Бърза каса" ние поставяме нови стандарти за привличане и обслужване на клиенти, като основната ни цел в България е създаване на коректни отношения и привличане на много лоялни потребители.

lightbulb_outlineЗащо да изберете нашите кредити?

  • Получавате отговор за одобрение до минути;
  • Без скрити лихви, такси и комисионни;
  • Предварително знаеш целия размер на сумата за връщане;
  • Приятелски настроени служители, които да ви посъветват и помогнат.

Лични Данни и Препоръка

"Бърза каса" е марка на "Фератум България" ЕООД, като дружеството е вписано в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на лични данни с Удостоверение №0247990. "Фератум България" ЕООД се грижи за своите клиенти, техните нужди и сигурност, като осигурява качествено обслужване, чрез гарантирана защита на личните им данни.

Отпуснатият от Бърза Каса микрозаем е финансов пасив. Ние препоръчваме, преди да кандидатствате за заем, да помислите за вашите финансови възможности и да изберете срока на кредита според датата, на която ще сте в състояние да върнете заема. Микрозаемите от Бърза Каса са подходящи за покриване на краткосрочни финансови разходи. Отпускането на заеми е платена услуга, като в случай на просрочване на задължението, просроченият заем се предава за събиране на компании за събиране на дългове, което ще доведе до допълнителни разходи. Неправилното изплащане на договора за заем може да влоши шансовете Ви за получаване на заем в бъдеще от Бърза Каса или други финансови институции! Преди да вземете решение дали да кандидатствате за заем, прочетете информацията на този сайт и се запознайте подробно с преддоговорната информация, предоставена Ви чрез Стандартния Европейски формуляр. Ако е необходимо, консултирайте се с експерт. В случай на спорове и жалби може да се свържете с Комисията за защита на потребителите.