Най-честите заблуди за бързите кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъй като пазарът на бързите заеми продължава да се разширява, кредитните компании получават все повече медийно внимание, което е най-често с негативен нюанс. Въпреки че най-често бизнесът на компаниите за бързи кредити бива описван като възползване от икономически уязвимите кредитополучатели в името на печалбата, надеждните кредитори са съвсем различни от нелицензираните лихварски организации, с които винаги ги сравняват.

 

Тук ще представим един поглед към някои от най-често срещаните погрешни схващания за бързите краткосрочни заеми, заедно с причините, поради които можем спокойно да отхвърлим тези заблуди.

 

Заблуда 1

"Лихвените проценти са непосилни" 

 

На пръв поглед е очевидно защо потребителите се притесняват когато се сблъскат с високия ГПР, който обичайно се асоциира с краткосрочните заеми. Свикнали сме да виждаме в рекламите на водещите финансови институции лихви около 10%, докато ГПР на кредитите до заплата може да достигне до стотици или дори хиляди.

 

С оглед на това, си струва да разгледаме по-отблизо съкращението „ГПР”. ГПР означава годишен процент на разходите, и първата дума е с ключово значение. Защо? Защото това поставя числата в контекст. ГПР ви казва колко лихва ще трябва да заплатите, ако заемът ви продължи една година.

 

Като резултат, това не е от съществено значение за краткосрочните кредити, чийто срок ще продължи само един месец, или дори само една или две седмици. Като цяло, при вземането на краткосрочен заем, вие ще получите по-добър показател за разходите по кредита, като се изчисли седмичният размер на лихвите, които ще платите. Излишно е да казваме, че цифрите след това изглеждат далеч по-малко заплашителни.

 

Също трябва да се помисли за размера на заеманата сума. Повечето компании предоставящи краткосрочни кредити имат сравнително ниски тавани на сумите, които са готови да рискуват за да предоставят кредитиране, независимо от това дали клиентът има безупречна кредитна история, или не. Така например, много компании никога няма да предоставят кредит за сума по-голяма от 400 лв. Предвид малкия размер на сумите, дори и ако лихвените проценти са по-високи отколкото при дългосрочните кредити, дължимата сума не би надхвърлила месечния ви доход за времето, през което тече срока на заема. Факт, който би трябвало да подсигури срокът на заема да не продължи по-дълго, отколкото е предвидено.

 

Заблуда 2

"Компаниите за бързи заеми отпускат на всеки"

 

Всеки бизнес се стреми да балансира между риск и възвръщаемост. Всяка политика за отпускане на заеми на хората, без да се вземе под внимание тяхната кредитна история, би била предпоставка за поемане на неприемлив риск за всяка сериозна компания. В края на краищата, ако кредитополучателят не може да си позволи да изплати кредита си, никой не печели.

 

Разбира се, възможно е някои компании да отпускат заеми безотговорно, но легитимните кредитори винаги взимат решението да се одобри заем въз основата на редица критерии, включително кредитна история и доход от трудова заетост на кандидатите.

 

Фактът, че краткосрочните заеми може да се усвоят бързо (най-често в същия ден, в който се кандидатства за бърз заем) е частично причина за схващането, че те се отпускат без нужното внимание. Но като се има предвид, че през голяма част от времето, такива заеми са необходими за справяне с непредвидени, неочаквани финансови извънредни ситуации, те не биха били от полза, ако отнемаха месеци за разглеждане и отпускане.

 

Надеждните компании за краткосрочни кредити са необходими по редица причини. Те не предприемат екстравагантните рискове на безотговорното отпускане на заеми на хора, които не ще имат никакъв шанс да изплатят дълговете си. Тези кредитни институции се интересуват от отговорно предоставяне на относително малки суми за кратки срокове под формата на бързи кредити. Докато в същото време функционират нелицензирани лихвари, които дори могат да използват престъпни средства, за да отпуснат кредити на хора, които не се нуждаят от тях, и съответно да събират дължимите си суми с незаконни средства. Вместо такъв тип заемодатели, компаниите за бързи кредити предпочитат да оперират в рамката на закона, и да предоставят кредити само на кандидати, които отговарят на разумни критерии за кредитиране, като добра кредитна история и постоянен доход от трудова заетост.

 

Заблуда 3

"Алтернативите са по-изгодни" 

 

Краткосрочните заеми получават много по-лоши отзиви в пресата, отколкото много други форми на кредит, но дали това отразява реалната ситуация? Например, банките имат право да събират извънредни такси от клиентите си, които ползват  овърдрафт без предварително разрешение. Ако ви се налага да обмислите възможността за използване на неоторизиран овърдрафт, като форма на краткосрочно кредитиране, каквото той представлява по своята същност, често ще откриете, че таксите, начислявани от банката са доста по-високи, отколкото можете да платите за ползване на краткосрочен бърз заем.

 

Разбира се, това е само един пример и не трябва да се приема като знак, че към бързия заем може да се подходи несериозно. Всеки, който планира да използва краткосрочен заем като финансов инструмент за управление на своите дългове, е необходимо предварително да потърси добър финансов съвет. Както при всички останали форми на заемане, е важно човек да има план за да подсигури задълженията си за погасяване. По ирония на съдбата, колкото по-кратък срок на заема ползва кредитополучателя, толкова по-солиден план за погасяване трябва да има, тъй като тези финансови инструменти не са предвидени да функционират разсрочено и като продължителен процес.