Потвърди заем

Давам изрично и доброволно съгласието си чрез въведения от мен Код за потвърждение, имащ действие на саморъчен електронен подпис, да пристъпя към сключване на Договор за кредит.