Бърз кредит за нула време

Колкото и добре да бюджетираш в даден момент винаги има какво да те изненада, особено когато става дума за извънреден разход. Всяко домакинство у нас се сблъсква с подобни предизвикателства, в които назрява спешна нужда от малка сума пари. В такива ситуации има много опции да се сдобиеш с нужните пари за един ден:

  1. Заем от близки и приятели

Вземането на пари от близки и приятели е добър вариант, т.к. няма лихва. Освен това има гъвкавост в издължаването, можеш да отложиш връщането с няколко седмици без това да ти струва допълнителен разход. Тук обаче съществува цена и тя е от емоционален характер. Понякога просто не можеш да бъдеш в тежест на близките и приятелите си.

  1. Аванс от заплатата

Ако имаш опция да вземеш аванс от заплатата си предварително, това също е добър вариант. Тук също няма лихва и допълнителни такси. Въпреки това може да се окаже, че когато получиш остатъка от заплатата си отново си в изходна позиция на финансовото си състояние. Да не говорим, че шансът да вземеш аванс е малък, особено ако си на нова длъжност в нова компания.

  1. Банков кредит

Ако се нуждаеш от пари, но не толкова спешно и можеш да изчакаш дългите и сложни процедури по кандидатстване за кредит от банката, това също не е никак лоша опция. Има лихва, но тя е достъпна. Разполагаш и с достатъчно време да се издължиш. Проблемът е, че трябва да имаш безупречна кредитна история, обезпечение и куп други изисквания. Едно от най-важните изисквания е брутната ти заплата. Ако работодателят ти те осигурява на минимална работна заплата, банката почти със сигурност няма да ти заеме пари.

  1. Онлайн бърз кредит

Тази опция е за всички. Независимо от доходите. Може да нямаш доказуеми доходи и отново да се възползваш от бърз кредит. Всичко се случва онлайн докато си се настанил удобно вкъщи на канапето. Нужно е да попълниш кратка форма за кандидатстване и да изчакаш одобрение. Буквално за минути. Има лихва и тя е висока по отношение на ГПР, но този кредит се изплаща за кратък период и високата лихва всъщност прави краткосрочните кредити много достъпни. Освен това не се редиш на опашки, не минаваш през сложни процедури на одобрение. Не тревожиш близки и познати. Нужно е да отговаряш на няколко условия:

  • Възраст от 18 до 70 години;
  • Лимит на кредита – краткосрочните кредити са за малка сума и кратък срок на погасяване;
  • Кратък срок на погасяване – тук следва да знаеш, че този срок е добре да се спази;
  • Българско гражданство.

Това е! В Бърза Каса можеш да се възползваш от услугата дори ако си безработен, в майчинство, пенсионер или самонает. Внимавай все пак, т.к. колкото и лесно да се отпускат бързи пари, те следва да се върнат в кратък срок. В противен случай може да се наложи да плащаш допълнителни лихви за просрочие. Използвай тези пари в нужда и по предназначение и те ще са ти от голяма полза.