Бърз онлайн кредит - въпроси и отговори

Бързите кредити се превърнаха в основен инструмент за справяне с краткосрочни финансови проблеми на домакинствата в България. Бързите кредити набират все по-голяма популярност у нас и все повече хора прибягват до услугите на подобни кредитори.

Какво всъщност представлява онлайн краткосрочния кредит? - това е заем на малка сума пари за кратък период от време. Бърза Каса предлага суми от 50 до 700 лв. със срок на изплащане от 5 до 45 дни.

Това е така нареченият кредит до заплата. Предназначен е да покрие временно финансово затруднение докато получите основния си доход.

Какви са изискванията за получаване на такъв кредит? - тези кредити са предназначени за масово ползване. От тях могат да се възползват всички лица на възраст от 18 до 70 години, като следва да имат добра кредитна история. На всеки може да се случи да изпадне във временно затруднение - непредвиден разход за ремонт на дома, автомобила или здравословен проблем, който изисква по-голям разход. Целта е чрез такъв кредит да бъде погасен този извънреден разход, след което се върне в кратък срок.

Каква е процедурата за кандидатстване? - при онлайн бързите кредити процедурата е съвсем опростена. Най-често се попълва онлайн формуляр с необходимите данни, след което получавате средствата до минути. Това е така заради целесъобразността на този вид кредити. Извънредните ситуации изискващи ползването на онлайн бърз кредит налагат бърза реакция. Това са спешни ситуации, в които ви трябват пари веднага. При останалите кредити се преминава през сложна и тромава процедура за одобрение, докато при бързия кредит вземате заема в рамките на няколко минути докато стоите на канапето вкъщи.

Вярно ли е, че тези кредити са скъпи? - Чували ли сте за други финансови институции, които да ппредлагат безлихвен заем? Можете да изтеглите заем от Бърза Каса с 0% лихва за сума до 700лв и срок на погасяване до 15 дни. Това означава, че в рамките на това време връщате точнко толкова, колкото сте взели.

Кой може да се възползва от такъв кредит? - на практика всеки. Независимо дали е безработен, пенсионер или жена в майчинство. Не е необходимо ползвателят на кредита да е заето лице с постоянен трудов договор. Тази услуга е предназначена за всеки, който се нуждае от бърз заем.

А ако смятате, че имате нужда от краткосрочен онлайн кредит– Бърза Каса е на ваше разположение!