Как да си направим месечен бюджет?

Всеки човек се нуждае от бюджет. Имате нужда от него, защото без бюджета вероятно харчите всички пари, които имате, и живеете месец за месец. В по-лошия случай харчите повече от това, което получавате, и имате кредити. Както не може да се построи къща без план, така и не трябва да се харчат пари без бюджет. Бюджетът е план, който включва приходи, разходи и каква част от тези приходи може да спестите.

Бюджетът Ви позволява да имате контрол върху това, което харчите. Месечният бюджет може да Ви помогне да решите как да похарчите своите пари, да планирате бъдещето, да плащате съществуващи кредити и да спестите пари чрез ограничаване на ненужните импулсивни покупки. За да създадете месечен бюджет:

  • Категоризирайте своите разходи. Когато започнете да създавате месечен бюджет, започнете с големи категории, които да разбиете на малки категории разходи.
  • Разделете списъка с разходи на два отделни списъка – единият за разходи от първа необходимост, а другият за допълнителни разходи. В рамките на всяка бюджетна категория, някои елементи са от съществено значение (плащане на ипотека или наем, сметки за електричество, хранителни стоки), докато други са допълнителни разходи (ново обзавеждане, подаръци, забавления).
  • Прегледайте тези списъци, за да откриете гъвкави бюджетни разходи, които могат да се намалят. Сложете звездичка до тези елементи, за да ги идентифицирате.
  • Определете колко харчите. Прегледайте всички касови бележки или записи, които сте водили през последните няколко месеца, за да можете да проследите колко харчите за неща от първа необходимост и за допълнителни разходи.
  • Сумирайте разходите от първа необходимост и допълнителните разходи отделно. Чрез поддържане на отделни списъци можете да направите съкращения в бюджета по-лесно.
  • Ползвали ли сте кредити и за какво? Каква част от кредитите са били за разходи от първа необходимост и каква за допълнителни разходи?  
  • Извадете разходите от първа необходимост от месечните си доходи, ако има останали пари, извадете допълнителните разходи от тази сума. Ако все още имате останали пари, това е страхотно! Огледайте се за спестовен или инвестиционен план, за да инвестирате тези средства.
  • Ако списъкът с допълнителни разходи доведе до отрицателна стойност на парите Ви, започнете да търсите възможности да намалите тези разходи. Също така можете да намалите допълнителните разходи, ако искате да вложите повече пари в погасяването на кредити, ако този разход има висок приоритет във Вашия финансов план.

Трябват Ви бързи пари до заплата за текущи сметки, наеми или нови покупки? Не забравяйте, че ако имате финансови трудности, винаги може да се обърнете към Бърза каса!  Свържете се с нас на имейл info@barzakasa.bg или телефон 0700 11 088.

Екипът на Бърза каса винаги е насреща, за да отговори на Вашите нужди!