Как да управляваме периодичните си разходи

Един нормален бюджет разбива разходите в 3 категории: постоянни, променливи и периодични.

Важното е да се знае, че независимо дали сте изненадани от предстоящите ви разходи, винаги моежте да се възползвате от бърз кредит, за да намлаите стреса и да решите част от финансовите си проблеми. Заем на вноски или пък заем до заплата могат да бъдат лесно и дискретно решение на възникналото затруднение. 

Фиксираните разходи са най-лесни за разбиране и обикновено са най-лесни за планиране. Те се случват редовно и всеки път имат една и съща цена. Плащането по ипотечен кредит е фиксиран разход. Вноските по колата, плащания по застраховки, както и всички други редовни разходи са фиксирани разходи. Те са лесни за планиране, защото знаете колко ще струват и колко често ще трябва да ги плащате. 

Променливите разходи са най-голямата категория. Те включват храна, комунални услуги, забавления и транспортни разходи. Променливите разходи възникват почти редовно и цената не е зададена. Не плащате една и съща сума всеки път, когато пазарувате хранителни сроки, така че цената е променлива.
Можете да планирате променливите разходи като изследвате разходите си за определен период от време и осредните стойността за всяка категория. Това означава, че всяко индивидуално плащане може да не се отрази в бюджета ви точно, както сте очаквали, но с течение на времето и множество плащания, ще успеете да изпълните своята прогноза.

Периодичните разходи са най-трудните разходи за планиране, защото те могат да бъдат по-редки и да варират в широки граници. Подаряването на подаръци попада в тази категория, заедно с поддръжката и техническото обслужване на вашия дом и вашия автомобил.  

 

Най-лесният начин за планиране

Проблемът при периодичните разходи е, че когато съставяме бюджет, ние сме склонни да забравяме за тези разходи. Вие не забравяте да отразите своя наем или сметката за ток, защото ги плащате всеки месец. Но ако планирате през Януари, може да пропуснете, че в края на лятото ще ви се наложи да купувате учебни пособия за децата си, които ще тръгнат на училище. Също така е лесно да се пропуснат разходите за данъци, регистрацията на нов автомобил, както и факта, че вероятно ще трябва да смените гумите на автомобила си тази година. Дори да сте плащали за тези неща преди, те все пак могат да ви изненадат и да съсипят вашия бюджет.

Най-лесният начин да се планират периодичните разходи за година напред е да направите цялостна ревизия на всички периодични разходи, направени от вас през последната година. Там влизат всички разходи, които не са фиксирани, и които не се отчитат в променливите разходи. Веднъж, след като сте намерили всички разходи, съберете паричната им стойност и разделете на 12. След това добавете сумата към бюджета си. Това е сумата пари, която трябва да спестявате всеки месец, за да покриете своите периодични разходи.

Разбира се, това е само прогнозна стойност, така че е възможно вашите периодични разходи да надвишат сумата на спестяванията ви, или пък да ви останат пари. Дори тази цифра да не е точна, поне ще бъдете подготвени за периодичните разходи.

А ако имате нужда от бърза финансова помощ до 1000 лв., свържете се с Бърза Каса! Ние работим денонощно, за да отговорим на вашите финансови нужди!