Начини за погасяване на кредита - Бърза Каса

Възможности за погасяване на задължения по кредита:

1. Чрез банков превод.

                                  БАНКОВИ СМЕТКИ

Пощенска Банка:                                  
IBAN: BG19BPBI79421079675801             
BIC: BPBIBGSF    

Банка ДСК:  
IBAN:BG58STSA93000017251466
BIC: STSABGS
 

Банкова сметка на Ferratum Bank:
IBAN: BG20BPBI79421020514901
BIC: BPBIBGS

 

2.Чрез превод на каса EasyPay или чрез сайта epay.bg по КИН: 2555964534

 

 

3. Cashterminal: Можете да платите задълженията си и на киоск на CashTerminal.
От първото меню избирате Кредити -> Ferratum Bulgaria -> Въвеждате своето ЕГН. Ще се появи сумата на задължението Ви.

ВАЖНО

Трябва да посочите в основанието за превод вашите имена и ЕГН или номер на договор. Това е с цел плащането да бъде разпознато и заемът ви да бъде успешно погасен.

 

lightbulb_outline

Съвети при преводи към Бърза Каса

Преценете каква такса ще трябва да заплатите за превода:

1. Банковите преводи обикновено струват 2 лева, когато сте клиент на банката, от която правите превод на каса към някоя банкова сметка.

Ако правите превод от банка, в която нямате сметка, таксата за превод е възможно да бъде до 7 лева.

2. Преводът на киоск на Cashterminal струва 2 лв. Това означава, че ако погасявате задължение към нас на стойност 120 лв, в киоска трябва да въведете 122 лв, за да получим 120 лв и да бъде погасен Вашият заем.

3. Преводите през сайта epay.bg от Вашата микросметка към друг потребител в epay.bg е напълно безплатен.

4. Таксата за превод на каса EasyPay към нашата микросметка (по КИН 2555964534) зависи от размера на сумата, която превеждате. Запознайте се с тарифата на EasyPay.

 

Относно бързината на преводите:

1. Най-бързите преводи са през Cashterminal. Получаването на сумата при нас е в реално време.

2. Също толкова бързи са преводите направени на каса EasyPay към нашия КИН: 2555964534.

3. При банковите преводи трябва да имате предвид, че зависят от вида на превода:

- вътрешнобанкови преводи - когато сметките на наредителя и на получателя са в една и съща банка. Тези преводи отнемат сравнително кратко време. Понякога е възможно да бъдат автоматично обработени дори в почивен ден, в зависимост от политиката на банката.

- междубанкови преводи - когато сметките на наредителя и получателя на сумата са в различни банки. Тези преводи отнемат най-много време и се извършват само в работни дни. Ако преводът е нареден след 13:00 ч е възможно да бъде получен чак на следващия работен ден.