Семеен бюджет

Ние от Бърза Каса вярваме, че семейният бюджет играе голяма роля в управлението на финансите ни. Начинът, по който гледаме на парите, се формира още, докато сме млади и все още се учим от родителите си. Нашите разбирания за управление на парите ни в голяма степен се обуславят от тези на семейството ни. Ще ви представим няколко от основните теми, които засягат финансите ни и семейството. Да започнем с разходите за покупки, хранене навън, разходи около автомобил, наем/ипотека, сметки за електричество, здравни осигуровки, изплащане на кредити и т.н. Децата са основна част т семейството и трябва да бъдат научени какво представляват парите и как да ги пестят. Отглеждането на деца е свързано с много разходи, което ни провокира да открием начини за пестене на пари, да осигурим децата си финансово, да подсигурим образованието и бъдещето им.

Семейните разходи нарастват, когато дойде време за почивка или специални случаи. Дори и по време на дългоочаквана ваканция вие можете да спестите пари – от вечери, покупка на подаръци и т.н.

Голямо значение за начина, по който управляваме финансите си, имат нашите цели. Важно е тези цели да са общи и да се стремим да ги постигнем. Въпреки че те се променят, трябва да се опитваме да ги съобразяваме с финансовите си възможности.

Приоритети. Ценейки стойността на парите, трябва да се стремим да приоритизиране разходите си. Мислете за семейството , преди да мислите за себе си. Не си купувайте излишни неща. Не си купувайте рекламирани стоки, които не са ви необходими. Не давайте парите си за боклуци, които са некачествени и бързо ще изхвърлите, защото тези разходи оказват негативно влияние на вашия бюджет

Комуникирайте и обсъждайте финансовите проблеми с вашия партньор. Това ще допринесе за по-бързото им разрешаване. Важно е да вземате заедно решения и да има съгласие.

Финансов мениджмънт.  Важна част от семейния бюджет е фондът за спешни случаи, който ни помага да се справим в трудни ситуации. Не трябва да забравяме, че всичко може да се случи, когато най-малко очакваме, трябва да сме подготвени финансово, за да не изпаднем в неприятно положение. Хубаво е да разполагате с информация за възможните варианти за справяне с недостига в касичката. При спешна нужда от бързи пари , тегленето да краткосрочен заем ,  може да разреши финансовите проблеми.

Можете да заявите кредит до заплата от Бърза Каса, за да запазите баланса на семейния бюджет стабилен.