Общи условия

За едновносковия заем до заплата под името "Бърз Лев" предоставян под бранд Бърза Каса се прилагат Общите условия за заеми до заплата на Фератум България ЕООД.

За кредитите на месечни вноски от 400 до 3500 лева се прилагат Общите условия за кредити на месечни вноски на Фератум България ЕООД.