Всичко за краткосрочните онлайн кредити

Твърдението, че бързият кредит е единствената добра алтернатива, когато се нуждаеш спешно от пари, е по-скоро вярно, но несъмнено бързите кредити имат както предимства, така и някои недостатъци. В следващите редове ще противопоставим плюсовете и минусите на бързите заеми, за да добиеш по-обективна представа за този вид кредитиране.

Всъщност, бързите онлайн заеми представляват паричен аванс. Когато се окажеш без пари, а се нуждаеш от тях в кратък срок, за да покриеш ежедневните си разходи, можеш да ги придобиеш от страничен източник, какъвто би бил бързият заем.

Управлението на бърз кредит е подобно като това на всеки друг вид кредит. Най-общо казано вземаш пари на заем с ангажимент да ги върнеш в предварително договорен срок, като заплащаш лихва за услугата.

 

Разходи за бърз онлайн кредит

При различните кредитори лихвата по бързия кредит може да варира. Лицензираните небанкови кредитори са длъжни да да обявяват лихвения процент чрез ГПР (годишен процент на разходите). В сравнение с банковите кредити, ГПР при краткосрочните кредити е с по-голям процент, което се дължи на разликата във вида на двата кредита, неговата цел и по-краткия период, за който се отпуска. Нашият съвет е да се обръща по-голямо внимание на номиналния размер на лихвата, тъй като предоставя по-обективна представа за разходите.

 

Кандидатстване за онлайн заем до заплата

Процедурата за кандидатстване за бърз кредит е доста опростена. Обикновено се заявява онлайн като се попълва формуляр с лични данни. Изискванията са сведени до минимум, като в Бърза каса най-общо са следните: да си български гражданин, на възраст между 18 и 70 години, с постоянна адресна регистрация и доход. Условията на кредитирането са ограничени спрямо определените срок и размер на заема. Не е необходимо да имаш доказуем доход или банкова сметка. Т.е. практически всеки може да кандидатства за онлайн краткосрочен кредит.

 

Предимства и недостатъци

Онлайн краткосрочните кредити са добро решение за хора, които спешно се нуждаят от малка сума пари. Тези кредити са за малки суми и за по-кратки срокове в сравнение с банковите. Освен това са светкавично бързи, получаваш пари до минути, без да попълваш безкрайни документи и бланки. Недостатъкът е високият лихвен процент, но пък за сметка на това всичко останало е бързо и лесно и разполагаш с необходимата сума, когато се нуждаеш. Съветваме те да не теглиш бърз кредит, за да погасиш друго задължение. Защо? Представи си следната ситуация. Дългосрочните дългове обикновено са с по-ниски лихви по отношение на просрочие, а ако ги погасяваш с краткосрочен заем, който води до краткосрочен дълг е като да гасиш малък пожар с бензин. Да покриваш спешен извънреден разход е едно, а дългосрочен дълг съвсем друго. Двете ситуации изискват различен подход и стратегия, така че обмисли добре преди да вземеш подобно решение.

Надяваме се от казаното дотук да сме ти помогнали да определиш целта на бързия кредит, а това от своя страна да те е насочило как по-лесно да определиш подходящите за теб срок и сума на твоя бърз заем.

С Бърза каса можеш да кандидатстваш за бърз заем до 4000 лв. за избран от теб срок, максимум до 1 година, в зависимост размера на заема. Заявяването става бързо и лесно от всяко мобилно устройтво, а отговорът пристига до теб за 10 минути.