Защо хората ползват бързите кредити?

В днешната нестабилна икономическа ситуация никой не е застрахован от финансови кризи. Не са малко хората, които работят все по-усилено, но доходите от заплата намалява. Дори и тези, чиято заплата не намалява, също изпитват затруднения. Причината е в постоянно растящите цени на стоките.

Тази празнина между разходите и приходите все повече поражда парични проблеми. Най-често кризисните периоди са около средата на месеца, когато дохода от заплата се изчерпа, а до следващата остават още дни.

През този период усещате затруднения с управлението на разходите до заплата. Нуждаете се от пари не само за ежедневните разходи, но и за непредвидени такива.

С други думи се нуждаете от пари до заплата. В такива ситуации се нуждаете от бърз заем, за да запълните тази празнина. Точно поради тази нужда кредиторите отпускат краткосрочни заеми. Тези кредити са предназначени, за да покрият нуждата от малка сума пари за кратък период от време.

И тук е време да обобщим основните причини, поради които хората използват бързи кредити. Ето ги и тях:

Спешна нужда от пари: Повечето хора изпитват тази нужда в средата на месеца, преди следващата заплата. Обикновено това е периодът, в който всичко се нуждаете от малка сума пари, но спешно. Бързите кредити са особено полезни тук, т.к. можете да разполагате с необходимата сума в същия ден, дори и до час.

Нужда от пари за кратко време: Когато се сблъскате с недостиг на пари през което и да било време на месеца, но знаете, че до няколко дни ще получите заплата. Това означава, че търсите бърз заем с максимален срок на издължаване до 4 седмици. Кредиторите предлагат точно точно такива заеми, за да изпълнят критериите Ви.

Малка сума пари: Обикновено в средата на месеца са Ви необходими малко пари, с които да покриете дребни разходи. При всички случай ще получите заплата или доход до няколко дни, с което ще посрещнете останалите разходи. Този критерий също е покрит от кредиторите на заеми до заплата.

Удобство: Един от най-важните фактори, които са в полза на бързите кредити е удобството при използването им. Обикновено при традиционните кредити следва да се подготвите за сложна процедура по кандидатстване, документация, одобрение и прочие.

При краткосрочните кредити няма подобни изисквания. Не са необходими купчина документи, за да кандидатствате.

Без сигурен доход или обезпечение: Бързите заеми не изискват доказуем доход или обезпечение, както традиционните кредити. Разбира се, рискът за кредитора тук е значително по-голям и оттам високата лихва.

Това са само някои от причините. Със сигурност съществуват и още много други. Ако припознавате себе си в гореизброените ситуации, потърсете ни за помощ на Бърза Каса.