Бързи Заеми

Факт е, че бързите кредити биха подобрили значително финансовата ви ситуация в случай на недостиг на пари. Компаниите предлагат различни алтернативи за изплащане на бързи кредити, но обикновенно  кредитът до заплата се изплаща в рамките между 15 и 45 дни.

Тези условия много удобни за някои потребители на услугата,  поради причината, че разполагат с необходимото време да съберат средствата за изплащане на кредита. От друга страна голяма част от ползвателите смятат, че 45 дневния срок  за изплащане на бързи заеми е много полезен, защото облекчава напрежението и стреса поради факта, че срока е твърде кратък и няма да се справят. Повечето компании предоставят двуседмичен срок за изплащане на отпуснатия кредит.

Освен това,  някои от компаниите, които предлагат финансовата услуга „бърз заем“  предоставят и възможност за рефинансиране или разсрочване на заема. Решението за подобна промяна в параметрите на кредита изцяло зависи от клиента, но във всеки случай е добър алтернативен вариант за изплащане в случай на финансови затруднения.

Как да избегнем наказателните такси при Бързите Кредити?

При бързите заеми е възможно лесно да бъдат избегнати нежелани наказателни такси за просрочие. За разлика от банковите продукти, при които в случай на просрочие неизбежно се начисляват наказателни такси, при заемите до заплата те могат да бъдат заобиколени безпроблемно благодарение на опцията за удължаване срока. В случай на недостиг на финансови средства, ползвателите могат да изтеглят кредит в размер от 50 до 399лв. Обикновено одобрението за този вид заем е сравнително бързо. Достатъчно условие за бързо и лесно получаване на „заем до заплата“ е кредитоискателят да има добра кредитна история.

В днешно време начислената такса за ползване на бърз кредит е поносима и в същото време доста по-ниска в сравнение с това, което би било начислено от вашата банка, в случай че разполагаемите средства не са достатъчни да покрият вноска.

Бързите кредити са с кратки срокове на погасяване

Специфично за бързия заем до заплата е че цялата сума (главница + такса за ползване на кредита) трябва да бъде изплатена еднократно на предварително избрана падежна дата (от 15 до 45 дни), която се посочва от кредитоискателя по време на кандидатстването за микро кредит и е изрично упомената в индивидуалните условия за кредит. В случай, че на кредитополучателя е предоставена възможност да удължи срока на заема си, то е възможно да бъдат начислени допълнителни такси към първоначалния размер.

В общия случай разбиранията на ползвателите на бързи кредити са, че варианта с удължаването на срока е за предпочитане пред това да се заплатят наказателни такси по банков кредит. Бързите заеми могат да се ползват за разнородни цели, които не са обект на обсъждане по време на кандидатстване за заем. Възможно е да има изискване от страна на Кредитора за обезпечение по заема, но това зависи от индивидуалната кредитна история на кредитоискателя.

Бързите кредити са удобство, защото за кандидатстването за този вид услуга клиентът не е необходимо да декларира подробна финансова информация, а само местоработата си. Това гарантира дискретност. И все пак, когато кандидатствате за бърз кредит е необходимо да отговаряте на определени изисквания за платежоспособност и в такъв случай получаването на кредит от повечето компании ще е безпроблемно.

Спазване на сроковете за изплащане на кредита

Някои компании предлагат възможността да се изплати само таксата по краткосрочен микро заем на падежната дата. Важно е да сте наясно, че не всички кредитни институции следват този подход на финансиране.

Ако успеете да намерите компания, която предлага заеми до заплата, едновременно с широка гама от финансови услуги и разнообразни варианти за изплащане на кредитите, то определено сте открили идеалната краткосрочна възможност. Доброто управление на собствените финансови задължения и проявата на финансова отговорност ще ви позволи да се превърнете в един от лоялните клиенти на всяка компания за бързи кредити. Кредитополучател с такъв профил би бил изключително ценен клиент.

Всяка кредитна компания цени отговорните и разумните си клиенти, а ние от Бърза Каса знаем, че тези клиенти търсят насреща си също толкова отговорно и професионално отношение. Затова и предлагаме услугите си на възможно най-високо ниво на обслужване.